Datum att lägga på minnet 2018

– 23 april Studiedag för lärarna, fritids öppet- 30 april Lovdag, fritids stängt se utskickad info

– 11 maj Lovdag, fritids stängt se utskickad info

– 7 juni APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.

– 13 juni Skolavslutning

– V 27-30 Fritidssammanslagningen sker på Parkhemsskolan

– 13 augusti Uppstartsdag för all personal, fritids stängt

– 15 augusti Sista möjligheten att påbörja inskolning i förskoleklass

– 20 augusti Höstterminsstart skolan börjar för alla elever F-5 kl 8.00.

– V 44 Höstlov

– 19 december Terminsavslutning