Dags att ansöka om skolskjuts

Så ansöker du

  • För att ansöka om SL-kort på grund av delad vårdnad och växelboende. finns en blankett att ladda ner på den här sidan. Fyll i den och skicka, med båda föräldrarnas/ vårdnadshavarnas underskrift, till adressen nedan.
  • För att ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl eller avstånd, finns en blankett att ladda ner på den här sidan. Fyll i den och skicka, med båda föräldrarnas/ vårdnadshavarnas underskrift, till adressen nedan.

Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
147 85 Tumba

Blankett – ansökan om skolskjuts Botkyrka kommun

https://botkyrka.se/barn–utbildning/skolbarn/skolskjuts.html

Senast 30 April måste man ansökt.