Föräldraföreningen

Banslättsskolans föräldraförening är helt fristående från skolans övriga verksamhet och vi finns på den här sidan för att vårdnadshavare lättare ska kunna få information från föreningen.

Vi finns för att stärka samarbetet hem skola. Vi bidrar också till utflykter och aktiviteter som lärarna ansöker till under läsåret för att förbättra våra barns utbildning och livserfarenhet. Bidragen kommer från den frivilliga medlemsavgiften (PlusGiro nummer 150 05 78 – 8).

Alla vårdnadshavare räknas som medlemmar.

Våra kontaktuppgifter:

Maila föräldrarföreningen

Vår facebookgrupp

Vår Telegram

(webbsidan finns inte men lite filer, kallelser, protokoll mm)