Om skolan

Banslättsskolan är en F-5 skola i Tullinge, Botkyrka Kommun. Till skolan hör fritidshemmen Linnean, Forsen och Bävern för barn i åldrarna 6-8 år och fritidsverksamheten Bumerangen för våra 9-10åringar. Skolan är treparallellig F-5. Skolhuvudbyggnaden är byggd år 1977. De två tillhörande paviljongerna har tillkommit år 1996 och 2000. Totalt har skolan ca 470 elever.

I paviljongen som ligger lägst på skolgården läser klasserna 0A-3A och där finns fritids Linnean för klasserna 0A-2A.
I paviljongen som ligger högst på skolgården läser klasserna 0B-3B och där finns fritids Forsen för klasserna 0B-2B.
I huvudbyggnaden läser 0C-3C samt alla 4:or och 5:or. 0C-2C har sin fritidsverksamhet på Bävern, som också är öppningsavdelning kl 06:30. Alla 3:or har sin fritidsverksamhet på Bumerangen i bottenvåningen under idrottssalen.

Vårdnadshavare med inskrivna elever på skolan får löpande information via Vklass.

På skolan finns, förutom ledningsgrupp och de andra pedagogerna, även personal på expedition, vaktmästeri och kök. Städningen av skolan är en inköpt tjänst.

Här på vår hemsida finns mer information att läsa under olika rubriker.

Välkomna till Banslättsskolan önskar all personal.