Skypeprojekt: Banslättsskolan – S:t Josephs Institute, Goa, India

Sedan 2012 är Banslättsskolan utvald av Botkyrka kommun till pilotskola inom IT för de skolor som undervisar år f-6. I samband med detta fick vi erbjudande att starta ett projekt med en f-4 skola i Indien. Vi fångade bollen och kom med den indiska skolan överens om att starta ett samarbetsprojekt via Skype. Projektet har sedan höstterminen 2012 löpt på över läsåren, med förbehåll av våra olika skollov.  Projektet är nu förankrat på skolan. Det är främst eleverna i år 3-5 som har Skypat.

Vi har främst tre syften med detta projekt.
·         arbeta språkutvecklande,
·         använda IKT (Informations- och kommunikationsteknik) samt
·         lyfta in globala frågor i undervisningen

Tidig kontakt med språk i olika former har i forskningen visat ge bra förutsättningar till god språkutveckling. Att kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska är också en förmåga som vi bedömer kommer att krävas i framtida yrken. Skolan utbildar för morgondagens samhälle. De globala frågorna kommer i fokus genom att uppmärksamma eleverna på skillnader och likheter inom de demokratiska, kulturella, religiösa, politiska, historiska, jämställdhet och ekonomiska förutsättningar som finns i världen och IKT används eftersom det är via Skype som träffarna sker.

 

Under skype-mötena sker en motiverande inlärningssituation utifrån ovanstående syften. Skypen sker i realtid med jämnåriga elever. Vi har sett att det för eleven under mötet i realtid ger en positiv förväntan och ett konkret krav på att våga prata engelska och anpassa sig till sin egen och andras förmåga.

Över åren har också Universitets- och högskolerådet beviljat skolan medel utifrån våra stipendieansökningar, med syfte att förankra projektet ytterligare i verksamheten.