Skolhälsovård

Elevhälsans medicinska insats

​Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska samt skolläkare.
Elevhälsans medicinska insats lyder under hälso-och sjukvårdslagen och har tystnadsplikt.

Målen för elevhälsans medicinska insats är :

 • Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande
 • Stödja elevernas utveckling mot utbildningsens mål.

 

Basprogram för elevernas hälsobesök:

Förskoleklass

 • Mottar barnhälsovårdsjournalen från BVC efter godkännande av vårdnadshavare.
 • Skriftlig information och presentation av elevhälsans medicinska insats skickas hem till vårdnadshavare.
 • Hälsodeklaration fylles i av vårdnadshavare och återsändas till skolsköterskan.
 • Tidsbokning av hälsobesök vid behov.
 • Hörselkontroll på vårterminen.

 

Årskurs 1

 • Hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare hos skolsköterskan på skolan. Vilket omfattar:
 • Hälsosamtal
 • Tillväxtkontroll
 • Synkontroll.
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund enligt det allmänna svenska vaccinationsprogrammet

 

Årskurs 2

 • Hälsosamtal med eleven om hälsa och trivsel i skolan
 • Tillväxkontroll.

 

Årskurs 4

 • Vårdnadshavare fyller i en förnyad hälsodeklaration.
 • Eleverna fyller i hälsoenkät i skolan före hälsobesöket hos skolsköterskan. Hälsobesöket innehåller:
 • Hälsosamtal
 • Tillväxtkontroll samt ryggkontroll.

 

Årskurs 5

 • HPV vaccination för flickor. 2 vaccinationer under läsåret med minst sex månaders mellanrum.​