Trygghetsteamet

Skolans trygghetsteam består av en medarbetare från varje arbetslag, idrottslärare, rektor samt skolsköterska. Två medarbetare leder teamet genom ett delat ledningsansvar.

Trygghetsteamet träffas en fast tid varannan varje vecka och arbetar med förebyggande åtgärder. Det kan vara uppföljningar av trygghetsenkät, men också genom olika kartläggningar i nära samarbete med skolans arbetslag.

 

Det krävs goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vid en information om kränkning agerar teamet utifrån en handlingsplan med en förutbestämd arbetsgång. Arbetet påbörjas genast när det kommit signaler om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Det åtgärdande arbetet innebär att verksamheten måste vidta åtgärder och utvärdera dessa för att förhindra att kränkningen fortsätter.